Fafo reports

Search publications

Spesialistutdanning i allmennmedisin
Nye roller og mer ansvar for kommunene

Jon Helgheim Holte, Birgit Abelsen, Anette Fosse, Tom E. Markussen og Terje Olsen

Fafo-rapport 2023:02

Last ned nettutgave | English summary

Project: Specialist education for doctors in general medicine

Forskere på Fafo: Jon Helgheim Holte, Terje Olsen

Published: 2023 Id-nr.: 20839