Fafo reports

Search publications

Spillet om velferdsstaten
Beskrivelse og diskusjon av utviklingstrekk i velferdsstaten

Jon M. Hippe

Fafo-rapport 083

Nettutgave

Published: 1988 Id-nr.: 083