Skip to main content
  • Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen

Sykefravær og tilrettelegging i bemanningsbransjen

  • Fafo-rapport 2013:41
  • Fafo-rapport 2013:41

Utleide arbeidstakere vil arbeide under innleiebedriftens ledelse. Samtidig er det bemanningsforetaket som har ansvaret for å følge opp sykefravær og tilrettelegge for disse ansatte. I denne rapporten ser vi på hvilke utfordringer arbeidsforholdets organisering skaper for oppfølgings- og tilretteleggingsarbeidet. Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd.

  • Published: 24. February 2013
  • Ordering ID: 20331