Skip to main content
  • Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Brita Gjerstad og Jorunn Tharaldsen

Systematisk HMS-arbeid i norske virksomheter

Status og utfordringer 2009

  • Fafo-rapport 2009:51
  • Fafo-rapport 2009:51
Hva er status i det systematiske HMS-arbeidet i norske virksomheter? Gjennomfører virksomhetene et systematisk HMS-arbeid i praksis? Fører etablerte rutiner til faktiske forbedringer og tiltak i virksomhetene? Og er det sammenheng mellom intensjonene bak innføringen av internkontrollforskriften og det faktiske arbeidet og forståelsen av dette i virksomhetene? I denne rapporten drøftes disse spørsmålene knyttet til implementering av kravene om internkontroll for landbaserte virksomheter under Arbeidstilsynets myndighetsområde.
Rapporten belyser også spørsmål om HMS-arbeidet i virksomheter under Petroleumstilsynets myndighetsområde. Spørsmålene som drøftes her er: Hvilken betydning har utviklingen av regelverk hatt for HMS-arbeidet? Hvilken betydning har påseplikten hatt for HMS-arbeidet? Og hvilken betydning har tilsynsmyndighetenes rolle hatt for HMS-arbeidet?
  • Published: 16. March 2009
  • Ordering ID: 20141