Fafo reports

Search publications

Ti år etter
Ledelse, ansvar og samarbeid i norske sykehus

Jon M. Hippe og Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2012:57

Nettutgave

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Published: 2012 Id-nr.: 20284