Fafo reports

Search publications

Tidsfordriv og kompetanse
Mål, organisering og økonomi i norsk voksenopplæring

Leif E. Moland

Fafo-rapport 152

Nettutgave

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Published: 1993 Id-nr.: 152