Fafo reports

Search publications

Varsling i norsk arbeidsliv 2018

Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård

Fafo-rapport 2019:14

Last ned nettutgaven | English summary

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad

Published: 2019 Id-nr.: 20711

Vedlegg 2 Regresjoner

Vedlegg 3 Spørreskjema