Fafo reports

Search publications

Veldedighet i velferdsstaten
Hvem trenger hjelp til livsopphold fra de frivillige organisasjonene?

Tone Fløtten, Gunhild Astrid Frisell og Inger Lise Skog Hansen

Fafo-rapport 2023:09

Last ned nettutgave

Forskere på Fafo: Tone Fløtten, Gunhild Astrid Frisell, Inger Lise Skog Hansen

Published: 2023 Id-nr.: 20845