Fafo reports

Search publications

Velferdsstatsutfordringer
Ulikhet, arbeidsintegrering, tjenesteproduksjon og likestilling. NordMod2030. Delrapport 10

Tone Fløtten, Jon Kvist, Lilja Mósesdóttir og Lisbeth Pedersen

Fafo-rapport 2014:42

Nettutgave

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Published: 2014 Id-nr.: 20389