Skip to main content
  • Mona Bråten og Rolf K. Andersen

Verneombudsordningen i en ny tid

Erfaringer fra bygg og anlegg

  • Fafo-rapport 2017:35
  • Fafo-rapport 2017:35

Verneombudsordningen skal sikre arbeidstakerne medvirkning i HMS-arbeidet. Hvilke vilkår har verneombudsordningen i bygge- og anleggsnæringen i dag? Hvordan praktiseres ordningen i store og komplekse bygge- og anleggsprosjekter der mange aktører er inne? Bygge- og anleggsnæringen har vært omfattet av store kontekstuelle og institusjonelle endringer de siste årene. Summen av disse endringene har vi definert som «en ny tid» for verneombudsordningen. En hovedkonklusjon er at verneombudene spiller en viktig rolle, men at deres medvirkning i HMS-arbeidet først og fremst er reaktiv. Det legges i liten grad til rette for arbeidstakermedvirkning på arenaer hvor det gis muligheter for en mer proaktiv rolle i HMS-arbeidet.

  • Published: 3. January 2018
  • Ordering ID: 20643

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Fondet for regionale verneombud