Skip to main content
  • Siri Ytrehus

Fattige barn i Norge. Sammendragsrapport

Hvem er de og hvor bor de?

  • Fafo-rapport 442
  • Fafo-rapport 442

Hvor store er de regionale/kommunale forskjeller i barns økonomiske velferd, og hva kan forklare disse forskjellene? Hva kjennetegner barnefamiliene som har dårlig økonomisk velferd, og er det regionale forskjeller i barns økonomiske velferd?

Til tross for at Norge har beskjedne problemer med lavinntekt og fattigdom sammenliknet med de fleste andre europeiske land, er ikke problemet fremmed i den norske velferdsstaten. Denne rapporten er utført på oppdrag av Redd Barna. Her presenteres og drøftes flere indikatorer på barns økonomiske velferd på kommunenivå. Vi analyserer og diskuterer kommunale og regionale forskjeller ved å trekke inn forhold som kommunestørrelse, arbeidsledighet i kommunene og noen kommunale tjenester til barn. Rapporten viser omfanget av barn som bor i hushold med inntekt under fattigdomsgrensen i 2001, hva som kjennetegner hushold med barn som faller under fattigdomsgrensen og hvor de bor. Rapporten viser også hvor mange barn som bor i hushold som mottar sosialhjelp, og hvor de bor.

  • Published: 19. February 2004
  • Ordering ID: 442
Last ned publikasjonen