Skip to main content
  • Siri Ytrehus, Hans Christian Sandlie, Anna Skårberg

Fra bostedsløs til egen bolig

Delevaluering av tilskudd til oppfølgingstjenester

  • Fafo-rapport 2007:07
  • Fafo-rapport 2007:07

I denne rapporten presenteres resultater fra en spørreskjema-undersøkelse blant kommuner som har mottatt tilskudd fra den statlige ordningen «Tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse og rusmiddelmisbrukere».

Tema for undersøkelsen er blant annet: hvor er tilskuddet forankret i kommunene, hva er tilskuddsmidlene brukt til, hvilke brukergrupper får hjelp av tiltaket som tilskuddsmidlene støtter, har tilskuddet ført til at kommunen har opprettet ambulerende og oppsøkende hjelp for bostedsløse grupper, hvilke virkninger mener ansatte at tilskuddsmidlene har hatt for brukergruppen, og hvordan er brukermedvirkning praktisert i tiltakene som tilskuddet støtter?

  • Published: 2. February 2007
  • Ordering ID: 20007
Last ned publikasjonen