Skip to main content
  • Inger Lise Skog Hansen og Jørgen Svalund

Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet

Et oversiktsbilde

  • Fafo-notat 2007:04
  • Fafo-notat 2007:04
Dette notatet handler om relasjonen til arbeidsmarkedet for mennesker med funksjonsnedsettelser. Ambisjonen for notatet er hovedsakelig å gi en oversikt over situasjonen på arbeidsmarkedet for funksjonshemmede i Norge, i hovedsak basert på data fra SSBs Arbeidskraftundersøkelser. Notatet er en del av prosjektet «Funksjonshemning, arbeidsliv og velferdsstat», et samarbeid mellom Fafo og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Hensikten med prosjektet, som er finansiert av Velferdsprogrammet i Norges forskningsråd, er å studere hvordan teknologi og offentlig politikk under ulike bransjemessige forhold påvirker arbeidsgiveres valg og funksjonshemmedes muligheter for deltakelse i arbeidsmarkedet.
  • Published: 3. January 2007
  • Ordering ID: 10024