Skip to main content
  • Leif E. Moland

Gamle og nye produksjonssystemer – nye krav til ledere og operatører

En studie av møbelkonsernet Ekornes

  • Fafo-rapport 419
  • Fafo-rapport 419

Denne rapporten baserer seg først og fremst på erfaringer fra de tre Ekornesbedriftene på Stranda, Vestlandske og Ikornnes, men mange av eksemplene kunne like gjerne ha vært hentet fra fabrikkene på Hareid og Grodås. Spørsmålene om arbeidsledelse, kompetanseutvikling og fleksibel bruk av personalressursene er like aktuelle i alle bedriftene, selv om de konkrete løsningene varierer en god del. I denne rapporten tar vi opp sterke og svake sider ved
• fabrikkenes valg av ulike lederroller
• utøvelse av lederrollen
• samarbeidet i produksjonskjeden
• oppgavefordelingen blant operatørene
• Ekorneskulturen
Rapporten er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Ekornes ASA, Nordvest Forum og Fafo, med støtte fra Norges forskningsråds program Verdiskaping 2010.

  • Published: 17. February 2003
  • Ordering ID: 419
Last ned publikasjonen

Fafo researchers