Skip to main content
  • Bjørne Grimsrud og Torunn Kvinge

Har aluminiumsindustrien en framtid i Norge?

  • Fafo-rapport 539
  • Fafo-rapport 539

Norge har en stor kraftkrevende industri, grunnlagt på tilgang til billig kraft. I dag ser det norske kraftmarkedet annerledes ut, med større kraftforbruk enn kraftproduksjon, og med en fysisk og juridisk integrering av det nordiske og europeiske kraftmarkedet. Hva betyr dette for norsk aluminiumsindustri? Står den foran en avvikling eller en videre utvikling?

Fafo har på oppdrag fra kjemiske fagforeninger i Hydro analysert industriens utviklingsmuligheter i Norge. Rapporten gjennomgår industriens kostnadsbilde internasjonalt og i Norge. Hovedkonklusjonen er at det er god lønnsomhet i å opprettholde og videreutvikle dagens produksjonskapasitet, kvaliteten på det eksisterende industrielle miljøet og på kompetansen bidrar til dette. Forutsetningen er at kraftkapasiteten bygges ut i Norden.

  • Published: 3. March 2006
  • Ordering ID: 539
Last ned publikasjonen