Skip to main content
  • Heidi Gautun

Hjemmebarna

En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4–5-åringer som ikke går i barnehage

  • Fafo-notat 2007:17
  • Fafo-notat 2007:17
De fleste 4–5-åringer i Oslo i dag har barnehageplass. Et mindretall går imidlertid ikke i barnehage, og blant disse er det barn med mangelfulle ferdigheter i norsk språk. Disse barna har et dårligere utgangspunkt enn andre barn når de begynner på skolen, og risikerer å bli hengende etter gjennom hele skolegangen. De er også sårbare med tanke på framtidig integrering i arbeidslivet. Oslo kommune har med midler fra Kunnskapsdepartementet gjennomført et toårig forsøk som går ut på å tilby 4–5-åringer som ikke går i barnehage og som trenger det, grunnleggende norsk opplæring før skolestart. Fafo har evaluert tiltakene som er blitt gjennomført i de fire bydelene som inngår i forsøket.
  • Published: 14. January 2007
  • Ordering ID: 10037
Last ned publikasjonen

Fafo researchers