Skip to main content
  • Per Kleppe

Hva betyr Corporate Social Responsibility i praksis?

Fafos Rådsprogram 2006-2008

  • Fafo-notat 2007:09
  • Fafo-notat 2007:09

Corporate Social Responsibility – på norsk «bedriftenes samfunnsansvar» – er i de senere årene blitt noe som næringslivet liker å fremheve, men hvor mye betyr det i praksis? Er det bare honnørord som ikke påvirker bedriftenes atferd i særlig grad, eller er det en moralkodeks som kan komme til å bety mye for hvordan næringslivet opptrer, ikke minst i «svake» land i verden?
Notatet er en kort sammenfatning av den form disse kravene til bedriftene har fått og av den tvil mange har, ikke minst i «svake» land, til den praktiske virkningene av kravene. Det legges vekt på at ulik kontekst kan føre til store forskjeller i de effekter slike krav har i praksis. Notatet gir også omtale av forslag om hvordan kravene til bedriftenes samfunnsansvar kan styrkes og drøfter hvordan slike krav kan få økt støtte i opinionen.

  • Published: 7. January 2007
  • Ordering ID: 10029
Last ned publikasjonen