Skip to main content
  • Bård Jordfald

Hvor er det blitt av alle sammen?

En analyse av stipendiatene i LOs Utdanningsfond

  • Fafo-notat 2007:12
  • Fafo-notat 2007:12
Notatet ser nærmere på medlemmer av LO-forbund som har mottatt stipend fra LO for å ta utdanning. Blant annet ser man nærmere på stipendiatenes interne forflyttinger mellom forbundene, og hvilke grupper eller kjennetegn det er på de stipendiatene som har valgt å gå ut av LO-fellesskapet. Avslutningsvis er det en analyse om stipendiatene har større tilbøyelighet til å melde seg ut enn medlemmer som ikke har fått stipend.
  • Published: 10. January 2007
  • Ordering ID: 10032
Last ned publikasjonen

Fafo researchers