Publications

Rapportsøk-en

Ikke som forventet
Fripoliseproblemet i det norske pensjonssystemet

Jon M. Hippe og Pål Lillevold

Fafo-rapport 2018:13

Last ned nettutgaven

Utgitt: 2018 Id-nr.: 20662