Publications

Search publications

LO-tillitsvalgtpanel: ulikhet, fagbevegelsens posisjon og velferdsstatens rolle

Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen

Faktaflak april 2021

Last ned faktaflaket

Project: The LO panel

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen

Published: 2021