Publications

Search publications

Norges engasjement i fredsprosessen i Midt-Østen: En oversikt
Manus og konsept Jan Dietz. Kan fås fra Fafo eller UD. Komplett tekst ligger på nettet.

Utenriksdepartementet i samarbeid med Fafo

Andre utgivelser 1996

Published: 1996 Id-nr.: 00007