Skip to main content
  • Håvard Lismoen

Norske lederlønninger 2005

  • Fafo-notat 2007:06
  • Fafo-notat 2007:06
Dette er det andre notatet basert på dataene fra Fafos oversikt over lederlønninger i utvalgte store norske selskaper. Notatet beskriver kunnskapsstatus, dataomfang og utvikling i lederlønninger i identifiserbare selskaper i Norge fra og med 1998. Det første notatet kom ut i 2005, og beskrev utviklingen fra 1998 til 2004. I dette notatet beskriver vi utviklingen ett år frem i tid, fra 1998 til 2005. Lederlønnsdatabasen er etablert på oppdrag for Landsorganisasjonen i Norge (LO).
  • Published: 5. January 2007
  • Ordering ID: 10026
Last ned publikasjonen