Skip to main content
  • Jon M. Hippe

Eksperimentet som feilet?

Velferdsstaten, bedriftene og førtidspensjonering

  • Andre Fafo-utgivelser
  • Andre Fafo-utgivelser
Innlegg på konferansen «Å bli gammel i Norge» Sundvollen 11/12 November 1991.
  • Published: 1. January 1991
  • Ordering ID: 905

Fafo researchers