Other Fafo publications

Search publications

Et tjenesteområde i utvikling: Kortversjon av resultatrapport
Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet

Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng og Linn Sørensen Holst

Last ned nettutgave

Project: Evaluation of the national drug strategy

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Published: 2021 Id-nr.: 962