Eksperimentet som feilet?
Velferdsstaten, bedriftene og førtidspensjonering

Jon M. Hippe

Andre Fafo-utgivelser

Utgitt: 1991 Id-nr.: 905