Vedlegg til "Det kom som et sjokk"
En oversikt over ansattes rettigheter ved fusjoner og fisjoner

Torunn Olsen

Andre Fafo-utgivelser

Utgitt: 1990 Id-nr.: 903