Skip to main content
  • Ingrid Engebretsen

Nedadgående lønnsrigiditet i Norge

  • Masteroppgave i samfunnsøkonomi
  • Masteroppgave i samfunnsøkonomi

Masteroppgaven undersøker graden av nominell og reell lønnsrigiditet i Norge i perioden 2015 til 2020. Forfatteren har sett på hvor utbredt det er at lønninger ikke økes og at lønninger kuttes, og konkluderer med at andelen lønnskutt er lav i internasjonal sammenheng. I 2020 var det imidlertid en høyere andel stillestående lønninger, men på tross av den økonomiske krisen ikke noen vesentlig økning i andelen lønnskutt. 

Oppgaven er skrevet med stipend fra Fafos masterstipend til oppgaver om kollektive partsforhold.

  • Published: 27. August 2021