Skip to main content
Torunn Olsen

Vedlegg til "Det kom som et sjokk"

En oversikt over ansattes rettigheter ved fusjoner og fisjoner

  • Andre Fafo-utgivelser
  • Andre Fafo-utgivelser
  • Published: 1. January 1990
  • Ordering ID: 903