Skip to main content

Arbeids- og tjenestemobilitet etter EU-utvidelsen.

  • Other reports or chapters  | 
  • 2005
  • 23. September 2015
Dølvik, J.E. & L. Eldring (2005), Arbeids- og tjenestemobilitet etter EU-utvidelsen. Nordiske forskjeller og fellestrekk. TemaNord 2005:566. København: Nordisk Ministerråd.