Skip to main content

Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa.Temanotat

Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon

  • Other reports or chapters  | 
  • 2013
  • 21. January 2015

Friberg, Jon Horgen, Jon Erik Dølvik og Line Eldring (2013), Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa. Temanotat. Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon – VAM. Norges forskningsråd