Other publications

Search publications

Ekstra fridager til seniorer
Hvordan brukes de, hva betyr de og bidrar de til å holde seniorene i jobb?

Kristin Reichborn-Kjennerud, Migle Gamperiene og Anne Inga Hilsen

Ekstra fridager til seniorer