Skip to main content

Ekstra fridager til seniorer

Hvordan brukes de, hva betyr de og bidrar de til å holde seniorene i jobb?

  • Other reports or chapters  | 
  • 2010
  • 9. February 2016

Reichborn-Kjennerud, K., Gamperiene, M. & Hilsen, A. I. (2010). Ekstra fridager til seniorer. Hvordan brukes de, hva betyr de og bidrar de til å holde seniorene i jobb? AFI-notat 2010/4. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

Fafo researchers