Other publications

Search publications

En fakta- og kunnskapsplattform for KLPs valg av egenkapitalmodell

K. Francke, H. Nordvik, J.M. Hippe, A. Gleinsvik og T. Midtsundstad

, 2004

Forskningstema: Pensions

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

En fakta- og kunnskapsplattform for KLPs valg av egenkapitalmodell