Skip to main content

Evaluering av miljøterapeutteam i barneverntjenesten i Kristiansand kommune

  • Other reports or chapters  | 
  • 2013
  • 9. February 2016

Angel, BØ & Grønningsæter, AB (2013) Evaluering av miljøterapeutteam i barneverntjenesten i Kristiansand kommune. Universitet i Agder, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid