Skip to main content

Integrasjon eller autonomi?

En studie av krise- og incestsentre og deres forhold til kommunene

Other reports or chapters |  1997
6. October 2015

Andersen, R. K. (1997). Integrasjon eller autonomi? En studie av krise- og incestsentre og deres forhold til kommunene. Rapport 97:5. Institutt for samfunnsforskning.

Fafo researchers