Skip to main content

Integrasjon eller autonomi?

En studie av krise- og incestsentre og deres forhold til kommunene

  • Other reports or chapters  | 
  • 1997
  • 6. October 2015

Andersen, R. K. (1997). Integrasjon eller autonomi? En studie av krise- og incestsentre og deres forhold til kommunene. Rapport 97:5. Institutt for samfunnsforskning.

Fafo researchers