Skip to main content

Internasjonalisering og fagorganisering. En undersøkelse av de nordiske fagforbundenes internasjonale arbeid

Other reports or chapters |  2005
8. January 2016

Nergaard, K. & Dølvik, J. E. (2005). Internasjonalisering og fagorganisering. En undersøkelse av de nordiske fagforbundenes internasjonale arbeid. Saltsa Report No. 2.