Other publications

Rapportsøk-en

Barnefattigdom - en kunnskapsoppsummering

Tøne Fløtten og Roy A. Nielsen

2015 Forskningstema: Poverty and social security

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen, Tone Fløtten

Barnefattigdom - en kunnskapsoppsummering