Other publications

Rapportsøk-en

Evaluering av miljøterapeutteam i barneverntjenesten i Kristiansand kommune

Angel, BØ & Grønningsæter, AB

2013

Forskere på Fafo: Arne Backer Grønningsæter

Evaluering av miljøterapeutteam i barneverntjenesten i Kristiansand kommune