Other publications

Search publications

Varsling i arbeidslivet

Sissel Trygstad og Anne Mette Ødegård

Bernhard Enjolras, Terje Rasmussen og Kari Steen Johansen Status for ytringsfirheten Institutt for samfunnsforskning 2014

Les mer hos ISF / Read more

Forskningstema: Wage formation

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad

Varsling i arbeidslivet