Skip to main content

Kartlegging av strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren

Other reports or chapters |  2011
12. January 2016

Frøyen, Y., Nyen, T. & Sollien, T. (2008-2011). Kartlegging av strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren. Tre delrapporter og en sluttrapport. Samarbeidsprosjekt Asplan Viak og Fafo.

Fafo researchers