Other publications

Search publications

Omsorg for traumatiserte barn
Rapport fra evaluering av et opplæringstilbud til fosterforeldre.

Grønningsæter, A.B.

Universitetet i Agder 2014

Forskere på Fafo: Arne Backer Grønningsæter

Omsorg for traumatiserte barn