Skip to main content

Omstilling. En veiledning for arbeidsgivere og ledere

Other reports or chapters |  2009
9. February 2016

Hilsen, A. I. (2009). Omstilling. En veiledning for arbeidsgivere og ledere. Temahefte for Idébanken Inkluderende Arbeidsliv. NAV: Oslo.

Fafo researchers