Skip to main content

På seniorvis

Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tidligavgang i hotell og helsevesen

  • Other reports or chapters  | 
  • 2009
  • 9. February 2016

Hilsen, A. I., Olsvik, V. M. & Steinum, T. (2009). På seniorvis. Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tidligavgang i hotell og helsevesen. AFI-rapport 2009:4. Oslo: AFI.

Fafo researchers