Skip to main content

Særaldersgrenser og virksomhetenes handlingsrom

  • Other reports or chapters  | 
  • 2008
  • 9. February 2016

Enehaug, H., Hilsen, A. I. & Steinum, T. (2008). Særaldersgrenser og virksomhetenes handlingsrom. Rapport fra en empirisk undersøkelse i fire virksomheter. AFI-notat 2008/5.

Fafo researchers