Skip to main content

Siste utvei: Institusjonsplassering?

Betydningen av barnevernsreformen fra 2004 for institusjonstilbudet

  • Other reports or chapters  | 
  • 2011
  • 12. March 2015
  • NOVA-rapport 21:2011    
  • ISBN: 978-82-7894-400-4

Elisabeth Backe-Hansen, Ellisiv Bakketeig, Heidi Gautun og Arne Backer Grønningsæter (2011) Siste utvei: Institusjonsplassering? Betydningen av barnevernsreformen fra 2004 for institusjonstilbudet. NOVA-rapport 21:2011