Other publications

Search publications

TryggEst: Bedre beskyttelse av overgrepsutsatte voksne
Sluttrapport: To års forsøk med TryggEst

Kurt Elvegård, Terje Olsen, Jan Tøssebro og Veronika Paulsen

2021

Last ned PDF

Forskere på Fafo: Terje Olsen

Prosjekt: Evaluation - Safeguarding Adults

TryggEst: Bedre beskyttelse av overgrepsutsatte voksne