Skip to main content
  • Eivind Falkum

På vei mot fellesskap?

Endringer i oppfatninger om Inkluderende arbeidsliv i deler av Trygdeetaten fra 2002 til 2003. Arbeidsnotat 5 i Følgeforskning Inkluderende arbeidsliv

  • Fafo-notat 2004:35
  • Fafo-notat 2004:35
  • Published: 24. January 2004
  • Ordering ID: 761
Last ned publikasjonen