Publications

Search publications

Prosjektgrupper: deltakelse, innflytelse og muligheter
Erfaring med deltakelse i prosjektgrupper ved innføring av ny teknologi

Nils Arne Bakke og Arvid Fennefoss

Fafo-rapport 050

Last ned nettutgave

Published: 1985 Id-nr.: 050