Skip to main content
  • Nils Arne Bakke og Arvid Fennefoss

Prosjektgrupper: deltakelse, innflytelse og muligheter

Erfaring med deltakelse i prosjektgrupper ved innføring av ny teknologi

  • Fafo-rapport 050
  • Fafo-rapport 050
  • Published: 11. January 1985
  • Ordering ID: 050