Publications

Search publications

Rett til utdanning?
Grunnskoleopplæring og videregående opplæring som tiltak i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri

Fafo-rapport 2014:34

Nettutgave

Project: School and high school as part of the Introductory Program

Forskere på Fafo: Hedda Haakestad, Erika Braanen Sterri

Published: 2014 Id-nr.: 20381