Skip to main content
  • Rolf K. Andersen, Eivind Falkum og Leif E. Moland

Virker verktøyet?

Evaluering av «IA-funksjonsvurdering – En samtale om arbeidsmuligheter»

  • Fafo-notat 2006:13
  • Fafo-notat 2006:13
IA-funksjonsvurderingsverktøyet ble utarbeidet av Prosjekt for inkluderende arbeidsliv i Rikstrygdeverket (RTV) i 2004 som et hjelpemiddel for arbeidstaker og arbeidsgiver til selv å løse utfordringer i forbindelse med den ansattes reduserte arbeidsevne. RTV ønsket nå en systematisk evaluering av verktøyets nytteverdi for arbeidslivet. Da Fafo høsten 2005 fikk evalueringsoppdraget, var RTV åpne for at resultatet kunne innebære alt fra en avvikling til utvikling av verktøyet. Notatet viser at vi ikke foreslår avvikling.
  • Published: 9. January 2006
  • Ordering ID: 10003