Skip to main content
Anne Mette Ødegård i Rolf K. Andersen

Warunki pracy i życia osiedlonych imigrantów zarobkowych z Polski i Litwy

  • Fafo-raport 2021:22
  • Fafo-raport 2021:22
Jest to pierwsza ankieta wśród osiedlonych imigrantów 
zarobkowych w Norwegii. Zapytano o warunki pracy i życia ogółem 1000 polskich i litewskich pracowników. Większość mieszkających 
przez wiele lat w Norwegii jest zatrudniona na stałe i w małym 

stopniu są oni narażeni na złe traktowanie w pracy. Równocześnie mamy w określonych częściach rynku pracy skupiska imigrantów zarobkowych, mają oni niższy zarobek niż średnia norweskich pracowników i w mniejszym stopniu są właścicielami swojego miejsca zamieszkania. 

  • Published: 26. August 2021
  • Ordering ID: 20787